umbala Card

Ke ukuba ikhadi umbala, sasidla ngokusekelwe kwi PANTONE ikhadi umbala.

Ukuba unayo na i PANTONE ikhadi umbala, siya kubonelela ikhadi umbala kuwe.

ikhadi umbala