Biểu đồ kích thước

 

Đối với các kích thước, chúng ta thường làm cho nó dựa trên yêu cầu của bạn.

Nếu bạn không có ý tưởng rõ ràng về kích thước, chúng tôi có thể cung cấp biểu đồ kích thước cho bạn.

mặc đấu vật

 

áo bóng đá Mỹ

 

Chú ý: Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với tôi trực tiếp. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ bạn.

Email: cindy@custom-sports-wear.com

Whatsapp: +86 15671363786

Skype: Cindybqy