• រូបតំណាង-1
  • រូបតំណាង-2
  • រូបតំណាង-3
  • រូបតំណាង-4
  • រូបតំណាង-5

ក្រុង Shenzhen CUSTOM កីឡាពាក់ CO.LTD ។

តារាង​ទំហំ

 

ដូចជាសម្រាប់ទំហំនេះយើងជាធម្មតាធ្វើឱ្យវាដោយផ្អែកលើសំណើរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគំនិតយ៉ាងច្បាស់អំពីទំហំ, យើងអាចផ្តល់ជូននូវតារាងទំហំដល់អ្នក។

ពាក់ចំបាប់

 

ការប្រកួតបាល់ទាត់អាមេរិចអាវ

 

យកចិត្តទុកដាក់: ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមសូមមេត្តាទាក់ទងមកខ្ញុំដោយផ្ទាល់។ យើងនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយអ្នក។

អ៊ីម៉ែល: cindy@custom-sports-wear.com

whatsapp: +86 15671363786

កម្មវិធី Skype: Cindybqy


WhatsApp Online Chat !